ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №32 "ТОПОЛЬОК" м. ГІРНИК

Методична робота

ПРІОРІТЕТИ РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

      Пріоритети розвитку методичної роботи закладу дошкільної освіти - варіативне інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки та практики, про нові вимоги до фахівця;

- диференційоване навчання й розвиток педагогічних кадрів, підвищення їх кваліфікації;

- активне формування інноваційного потенціалу, професійної мотивації;

- формування, виявлення, вивчення та впровадження найбільш цінного перспективного досвіду педагогічної діяльності;

- підготовка методичного забезпечення для здійснення освітнього процесу;

- формування готовності до професійного самовдосконалення.

      Методична робота – це спеціальний комплекс взаємопов'язаних практичних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, їх безперервну та професійно-методичну освіту, яка зорієнтована в кінцевому результаті на підвищення рівня освіченості, розвинутості та вихованості.

Мета методичної роботи:

       Удосконалення системи безперервної освіти педагогічних кадрів, вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності, організація моніторингу якості освіти відповідно до Державних стандартів, запровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу.

      В нашому закладі стимулювання творчого потенціалу базується на принципах методичної роботи:

        Кожен досвідчений педагогічний колектив шукає нові шляхи вдосконалення освітнього процесу та забезпечення його ефективності.    Педагоги нашого закладу дошкільної освіти також об’єднали зусилля для того, щоб знайти сучасні дієві шляхи підвищення якості освіти і досягти позитивних результатів у своїй діяльності.

                                                                             ТВОРЧА ГРУПА – МОЗКОВИЙ ЦЕНТР

 УПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ.

      

        Загальновідомо, що однією з ефективних форм методичної роботи, що сприяє підвищенню рівня компетентності педагогів, є діяльність творчої групи. Тож на серпневому засіданні педагогічної ради було прийняте рішення створити творчу групу з досвідчених і теоретично підготовлених педагогів, яка працює над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних для дошкільного закладу питань та впровадженням їх в практику роботи з дітьми. Належна увага приділяється вивченню передового педагогічного досвіду вихователів закладу, в даному напрямку проводиться широка роз’яснювальна та консультативна допомога для орієнтування у виборі тематики досвіду, правильного викладення матеріалу за відповідним напрямком роботи, підходів до оформлення. 

       Орієнтуючись на вимоги сьогодення, в зв’язку з  модернізацією  дошкільної галузі, враховуючи необхідність  використання інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами намагаємося організовувати нетрадиційно, здебільшого це ділові ігри, тренінги, жваві диспути, анкетування, презентації свого досвіду.

       До складу творчої групи увійшли спеціалісти — креативні особистості, які:

 - завжди мають у своїй практиці роботи декілька підходів до розв’язання однієї проблеми;

-орієнтовані на пошук та опанування нових знань і педагогічних засобів;

-схильні до самооцінювання та переоцінювання власного досвіду;

-здатні змінювати стратегію й тактику педагогічної діяльності залежно від конкретної ситуації;

-мають високу творчу активність та ініціативність.

  Виходячи з цілей методичної роботи і вимог до особистості та діяльності педагога намагаємось забезпечувати роботу за такими формами методичної роботи: